Lakshana Lakmini

ලක්ෂණා ලක්මිණි

Lakshana Lakmini

Singer

Songs Sung Pathum Mal Nela